• Tue. Nov 29th, 2022

ठाणे समाचार

मराठी ऑनलाईन वृत्त वाहिनी

ठाणे कोपरी येथे पुलाचे काम सुर असल्याने वाहतुकी साठी पुल बंद

ठाणे कोपरी येथील रेल्वे लाईन वरील ब्रीज चे काम 19 नोव्हेंबर रोजी रात्री 11 ते तसेच तारीख 20 नोव्हेंबर रोजी रात्री 11 पासुन ते सकाळी 6 वाजे पर्यंत वाहतुकी साठी बंद ठेवलेला आहे.

मुंबई कडे जाणाऱ्या वाहनां साठी पर्यायी व्यवस्था करण्यात आली आहे, पुलाच्या डाव्या बाजूला वळुन पुला च्या साईड ने पर्यायी मर्गा ने वाहन मुंबई कडे जात आहेत.

जड वाहनंना या वेळेस या मार्गाने न जाता पर्यायी मार्गाने जाणे योग्य राहील.

ठण्यात या पुलाच्या सुरवातीला वाहनाची कोंडी सदा लागलेली असते, पूलाच्य कामा नंतर अतिरिक्त वाहनाची वर्दळ वाहांनानच्या कोंडीविना होण्यास मदत होईल.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *